Een taak voor Pechtold

De parlementsverkiezingen hebben op Curaçao de christelijke Partido Antia Restrukturá (PAR), naar het zich laat aanzien, in een leidende positie gebracht. De nieuwe partijleider, De Jongh-Elhage, staat de komende anderhalf jaar voor de taak het licht uit te doen in het land de Nederlandse Antillen. Het is afwachten of dat ook echt gaat gebeuren. Maar de kansen op een succesvolle afloop van de herziening van de staatkundige relaties binnen het koninkrijk zijn in ieder geval niet afgenomen. Dat zou wel het geval zijn geweest indien de Curaçaose bevolking gekozen had voor de meer populistische Godett of voor oud-minister Cova. Godett, aanvoerder van de tot voor kort ongekend populaire arbeiderspartij Frente Obrero i Liberashon (FOL), heeft na zijn veroordeling wegens fraude zijn geloofwaardigheid verloren. En hetzelfde gebeurde met Cova, omdat hij eerder als minister al te warme relaties nastreefde met het naburige en opdringerige regime van de Venezolaanse president Chávez. Beide politieke leiders deelden een fervente afkeer van het regelmatig als 'koloniaal' aangeduide Nederlandse beleid ten aanzien van koninkrijksrelaties.

Voor de in Nederland verantwoordelijke bewindspersoon, minister Pechtold (D66), biedt de uitkomst van de Antilliaanse verkiezingen dus een goede uitgangspositie de afspraken uit te voeren om te komen tot afschaffing van het land de Nederlandse Antillen. Over die operatie moet niet al te licht worden gedacht. Dat deed Pechtolds voorganger De Graaf wel door vorig jaar zijn aftreden mede te motiveren met de laatdunkende opmerking dat hij geen 'minister van eh... en Koninkrijksrelaties' wilde worden. De bevolking van de verschillende eilanden, en met name de armlastige inwoners van Curaçao hebben recht op een bestuur dat hun sociaal-economische problemen serieus adresseert. Indien lokale bestuurders dat nalaten, dient Den Haag in het licht van het Koninkrijksstatuut in te grijpen. Op die manier kan er tevens voor worden gezorgd dat arme Curaçaoënaars minder reden hebben hun heil elders in het koninkrijk te zoeken.

Een status aparte van Curaçao, naar Arubaans model, is vooralsnog een staatkundige fata morgana. De Antilliaanse krant Amigoe wijst er bijvoorbeeld terecht op dat er voor leniging van de staatsschuld van ruim twee miljard euro geen 'overtuigend plan van aanpak' is.

Minister Pechtold is tot nu toe zeer in beslag genomen door pogingen zich publicitair te profileren. Vorige week eindigde dat met een verdiende koude douche in de ministerraad. Pechtold zou zich beter kunnen concentreren op de Koninkrijksrelaties in zijn portefeuille; daar ligt een belangrijke en historische taak.