9312 dollar schuld per persoon

De Amerikaanse consumenten, per persoon gemiddeld zeven creditcards op zak, hebben samen ruim twee triljoen (een 2 met achttien nullen) dollar schuld. En de aanbiedingen per 'direct mail' blijven maar binnenstromen.

Marketingmannen en -vrouwen richten hun pijlen steeds meer op digitale media, maar zoals de krant nog lang niet dood is, leeft ook direct mail. De Amerikaanse postbode stopt zes dagen per week gemiddeld 1,92 poststuk met reclame in de brievenbus. Dat is reclame op naam, of Amerikaans-amicaal gericht aan 'onze goede vriend' of 'pizzaliefhebber'. Zeshonderd poststukken per jaar, exclusief een stortvloed ongeadresseerde huis-aan-huisreclame zoals folders voor afvalpillen en een zelfreinigende kattenbak.

Iedere week valt er minstens één aanbod voor een nieuwe creditcard in de bus. Krediet is namelijk een uiterst lucratieve business in de VS. De winst in deze branche klom naar een recordhoogte van dertig miljard dollar per jaar, niet in de laatste plaats dankzij direct mail. Ruim tien jaar geleden verstuurden de Amerikaanse geldschieters ongeveer 900 miljoen stuks direct mail; vorig jaar vijf miljard brieven met grote beloftes en vooral veel kleine lettertjes.

Deze hoofdpijnlettertjes zijn niet alleen klein, maar ook licht gedrukt en nauwelijks te onderscheiden van het witte papier. Het jaarlijkse rentepercentage is nog vager. In koeienletters belooft de financiële instelling een periode zonder rente, in kleine letters een aantrekkelijk percentage en in de kleinste lettertjes heet het 'werkelijke tarief' ook wel 'mogelijk hoger'. Het uiteindelijke tarief is pas bekend wanneer de klant de kaart in gebruik neemt. Hij ondergaat eerst een onderzoek naar kredietwaardigheid. Valt de uitkomst tegen, dan zal de kredietverstrekker een hoger rentepercentage toekennen.

En daar blijft het niet bij. Maakt de houder van een creditcard elders meer schulden, dan kan de rente zomaar stijgen. Sterker: alleen al informeren naar een hypotheek kan leiden tot rentebijslag. Over de limiet of te laat aflossen: boete. Vervroegd de hele schuld afbetalen? Daar zitten ook weer kosten aan. Nog sterker: wie de kaart langere tijd niet gebruikt, krijgt hiervoor bij sommige geldschieters ook een geldstraf.

De topwinst van de kredietbranche is grotendeels afkomstig van boetes en toeslagen en veel Amerikanen zitten tot over hun oren in de schulden. Studenten beginnen er al vroeg mee, maar ook veertig senatoren hebben creditcardschulden van meer dan tienduizend tot honderdduizend dollar. Maar er is goed nieuws: de Amerikaanse overheid heeft een wet aangenomen die de woekerpraktijken van de creditcardbedrijven aan banden moet leggen. Het slechte nieuws voor creditcardhouders: zij moeten in de nieuwe situatie veel sneller gaan afbetalen.

Het gemiddelde Amerikaans huishouden heeft 9.312 dollar aan creditcardschulden. Dat kostte tot nu toe, bij een minimum maandelijkse aflossing, 21.000 dollar aan rente in 48 jaar. Dat moet naar veertien jaar en 4.800 dollar aan rente. Veel Amerikanen moeten de broekriem aanhalen, of gaan ze de schulden spreiden over nog meer creditcards? Er zijn ongeveer twintigduizend verschillende, ook eentje met Mickey Mouse. Keus genoeg dus, en meer vraag naar creditcards betekent meer direct mail in de brievenbus, tussen post van andere veelverzenders zoals de National Rifle Association (NRA).

De wapenlobby schrijft in een alarmbrief dat Amerikanen stukje bij beetje van hun vrijheid beroofd worden. De NRA heeft nieuwe leden nodig om 'antivuurwapen-extremisten als senator Hillary Clinton' te stoppen. De NRA verwacht geen nee en sluit daarom de lidmaatschapskaart alvast bij. Wie lid wordt, krijgt een schutterspetje. Betalen? Even creditcardgegevens op het antwoordstrookje invullen en opsturen. Nu kopen, later betalen, zoals Amerikanen ook McDonald's met plastic geld betalen en dus een hamburger met rente opeten.

Gelukkig is er ook nog hoop. Tussen alle direct mail zit post van de Saint Matthew's kerk uit Tulsa, Oklahoma. Een papieren 'kerkgebedskleedje' met een afbeelding van Jezus. De geadresseerde moet knielen op het kleedje, bidden en het terugsturen in de gefrankeerde enveloppe, samen met een keuzeformulier. Op dit formulier kan men bijvoorbeeld 'mijn gezondheid' aankruisen en dan gaan ze daar in Tulsa voor bidden. Of kies 'een nieuwe auto' of zet een kruisje voor 'geld' en vul zelf het bedrag in op het stippellijntje. Bijvoorbeeld 9.312 dollar ' het einde van alle creditcardschulden. En dan alleen nog hopen op direct mail voor wereldvrede.

Rectificatie / Gerectificeerd

De kop boven het artikel 9312 dollar schuld per persoon (30 januari, pagina 20) is niet correct. Het gaat om de schuld per Amerikaans huishouden. De schuld van alle Amerikaanse huishoudens bedraagt niet 2,1 triljoen dollar, maar 2,1 biljoen dollar.

    • Jeroen Pietersma