Zorgstelsel spekt kas Philips

De invoering van het nieuwe zorgstelsel in Nederland heeft electronicaconcern Philips eenmalig 187 miljoen euro voordeel opgeleverd.

Tot nu toe klaagden werkgevers, onder leiding van VNO-NCW, juist over de hogere kosten per 1 januari van het nieuwe stelsel.

In verband met de invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering heeft Philips een voorziening voor ziektekosten voor gepensioneerden geschrapt. Dat geld heeft het bedrijf in het vierde kwartaal ten goede laten komen van zijn resultaat, dat uitkwam op 332 miljoen euro netto winst. De voordeel komt op het moment dat Philips met zijn activiteiten ook hoog inzet op de zorgmarkt.

'Deze voorziening was niet langer nodig', zegt een Philips-woordvoerder naar aanleiding van een zinnetje over de ziektekosten in het 31 pagina's tellende bericht over het vierde kwartaal.

Het nieuwe zorgstelsel maakt een einde aan particuliere en ziekenfondsenverzekeringen en voert twee premies in: een vaste en een inkomensafhankelijke.

'Het bedrag verbaast me niet', zegt voorzitter T. Tromp van de commissie zorg en zorgverzekeringen van de Federatie van Verenigingen van Philips Gepensioneerden, die zo'n 60.000 ex-werknemers vertegenwoordigt. Philips betaalde voor een deel van zijn gepensioneerden de helft van de ziektekostenpremie, en stelde zich met de getroffen voorzieningen feitelijk op als zorgverzekeraar, zonder dat ook echt te zijn. Deze arbeidsvoorwaarden dateren uit de jaren dat Philips met 90.000 mensen de grootste particuliere Nederlandse werkgever was, vertelt Tromp, en moest concurreren om nieuw talent. Nu heeft Philips Nederland zo'n 30.000 mensen.

In het nieuwe ziektekostenstelsel vond Philips het niet eerlijk sommige ouderen een vergoeding geven en andere niet en schrapte de hele regeling. Bovendien wilde Philips vanwege boekhoudregels en de nasleep van het Enron-affaire af van voorzieningen als deze die niet op de CAO waren gebaseerd maar op gewoonterecht.

    • Menno Tamminga