Wie ongezond leeft, leeft korter en dat spaart geld 2

Floris Sanders vindt dat chipseters, rokers en drinkers meer premie moeten gaan betalen voor hun ziektekosten. Voor gestreste carrièremakers, overspannen managers, overurenmakers, promiscue avonturiers (SOA stijgt weer onrustbarend), sporters (we gaan weer massaal de latten op en het gips in), kilometervreters die uitlaatgassen inademen en vaak te snel rijden enzovoorts, geldt dat dus ook. Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen!

Of zou het beter zijn degene, die met een welvaartsziekte bij de dokter belandt, te belonen met een premieverlaging (uit het reclamebudget van de verzekeraars bijvoorbeeld) als er aantoonbare verbeteringen, gewichtsdaling bijvoorbeeld, zijn opgetreden met gegevens van de behandelend arts. Dan krijgt die weer de rol van the patients advocate in plaats van die van gezondheidspolitie. Een betere oplossing is dat verzekeraars als regisseurs meer energie steken in daadwerkelijke preventie in plaats van in het aanbieden van een zinloze en dure griepvaccinatie aan iedereen, waarvan herhaald epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat die onzin is.

    • Th.M.G. van Berkestijn