Weer corporatie onder curatele

Minister S. Dekker van Volkshuisvesting heeft voor de vijfde maal in twee jaar een woningcorporatie onder verscherpt toezicht geplaatst. Het is de vierde keer in deze periode dat het gebeurt. De minister vermoedt malversaties.

Het gaat om de woningcorporatie Wooninvest in Voorburg, die ongeveer negenduizend huurwoningen bezit. Het ministerie heeft de commissarissen van Wooninvest woensdag van zijn voornemen op de hoogte gesteld.

Het ministerie rept in zijn persbericht van een onderzoek van opsporingsdienst FIOD-ECD naar een persoon die 'gelieerd' is aan de woningcorporatie. Twee bronnen zeggen los van elkaar dat de vermoedens de directeur-bestuurder betreffen. De commissarissen hebben inmiddels de adjunct-directeur van Wooninvest tot waarnemend bestuurder benoemd.

Wooninvest was, zoals gebruikelijk bij woningcorporaties op vrijdagmiddag, gesloten.

Het ministerie heeft naast de raad van commissarissen een eigen toezichthouder benoemd in de persoon van T. Lensen, directeur van adviesbureau Ecorys, die eerder een vergelijkbare aanstelling had bij een corporatie in Lisse, waar de directeur fraude had gepleegd. Hij moet de commissarissen bijstaan en controleren dat de problemen worden aangepakt.

Medio 2004 plaatste het ministerie woningcorporatie SWH in Den Bosch onder curatele, begin 2005 Trias in Lisse, en in oktober 2005 volgde corporatie PWS in Rotterdam. De zaak bij Wooninvest zou aan het rollen zijn gebracht door het PWS-onderzoek. Vorig jaar benoemde de minister ook een toezichthouder bij een corporatie in Schijndel om een bestuurlijke patstelling te doorbreken.

'Elk geval is er een teveel, natuurlijk', zegt een woordvoerder van het ministerie naar aanleiding van de serie maatregelen. De minister gaat het toezicht op de ruim 500 corporaties, die zelfstandige organisaties zijn, naar aanleiding hiervan niet omgooien, zegt hij.