Vechtsport

Met uw permissie vangen we deze keer aan met een spreuk: 'Aikido is wijds als de natuur, hoe verder men vordert op de weg, hoe meer men voor zich uit ziet.' Onthouden? Gaan we verder met het ontleden van het woord Ai-ki-do: Ai staat voor ontmoeting, onbaatzuchtige liefde zelfs. Ki is pure levenskracht, een filosofisch ingestelde geest en Do, dat is de zin van onze hopelijk lange levensweg. Het is een krijgskunst die geweldloosheid en harmonie predikt en oogt als een buitengewoon sierlijke zelfverdedigingssport. Nog maar een spreuk: 'Aikido begint en eindigt met hoffelijkheid.' Dat is op de mat waar te nemen, er wordt voor en na de oefeningen wat af geknikt en af gebogen. Leiden is een oude universiteitsstad, het intellectuele peil ligt dientengevolge bij de leden van de vereniging Shi Zen Ryu wat treden hoger dan gebruikelijk; een hoogleraar met emiraat wordt met een forse dreun op de mat gekwakt, een tengere filosofe houdt een corpulente literatuurcriticus van de Herenkrant in een verwoestende houdgreep, een japanoloog oefent op een universitaire docent de wurggreep. Een liggend zwaard en een zwartwitportret van de grondlegger Uesshiba Morihei O sensei staan pontificaal naast de mat opgesteld en men dient uit onderdanige eerbied nooit en te nimmer langs deze voorwerpen te lopen. Gelukkig wordt er tijdens de rustpauze ook wat tijd vrijgemaakt voor het nuttigen van de broodnodige ontspanning; met koffie, thee of limonade en een oer-Hollandse gevulde of roze koek.

Aikido vereniging Shi Zen Ryu in Leiden. 12/12/2005 Foto Freddy Rikken Rikken, Freddy

Foto en tekst Freddy Rikken

    • Freddy Rikken