Rekenen is geen wiskunde

Maak wiskunde verplicht in de tweede fase! Helpt dat om pabo-studenten beter te leren rekenen? Beslist niet! Rekenvaardigheid en wiskunde zijn niet synoniem. Vijfentwintig jaar geleden deed ik onderzoek naar de rekenvaardigheid van de leerlingen bij ons op school, van de brugklas t/m 5 havo en 6 vwo. Daaruit bleek dat de rekenvaardigheid afneemt naarmate leerlingen in een hogere klas zitten, of ze nu wiskunde in hun pakket hebben of niet. Logisch want het wordt niet geoefend. We hebben toen besloten rekenen weer als vak in te voeren. Waarom? Omdat simpele rekensommetjes die bij vakken voorkomen als aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde (!) niet foutloos en vaak zelfs helemaal niet gemaakt kunnen worden. Ook niet met een rekenmachientje! Gebruikers van dit handige apparaatje die fout intoetsen hebben, bij gebrek aan rekenkundig inzicht, niet in de gaten of de uitkomst ongeveer de realiteit benadert. Als een leerling 21% van 10.000 moet uitrekenen (veel leerlingen missen al het inzicht dat nodig is om dit antwoord uit het hoofd op te schrijven) en er verschijnt 0,21 op zijn displaytje, heeft hij niet door dat dit fout is.

Als we de rekenvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs en dus ook die van toekomstige leraren willen vergroten, slaan we de plank mis door om die reden wiskunde als vak te verplichten.

    • Peter Boer
    • Leraar Bergen Nh