Pechtold: les in Grondwet plicht

De Grondwet moet een verplicht onderdeel worden van het lesprogramma op Nederlandse scholen. Dat is nodig, omdat de grondrechten steeds meer onder druk staan.

Dat heeft minister Pechtold (D66) gisteravond gezegd in Nijmegen, waar hij de Burgemeester Dales-lezing hield. 'Het lijkt soms wel alsof er een koudefront over onze Grondrechten trekt', aldus Pechtold, die onder meer verwees naar het door de Tweede Kamer gevraagde verbod op het dragen van een burqa.

De D66-bewindsman toonde zich ook kritisch over een recente notitie van de CDA-fractie waarin wordt voorgesteld de grondrechten te beperken van personen die 'haat zaaien'. ,,En dit alles onder de titel 'Alles van waarde is weerbaar', aldus Pechtold.

Hij pleit voor een 'renaissance van de Grondwet', die volgens hem 'te weinig gedeeld en beleefd' wordt. De bewindsman vindt dat er nieuwe manieren moeten komen, om te beginnen op school, om de Grondwet levend te houden. Nederlanders zouden trots moeten zijn op de gedeelde waarden in de Grondwet en die actief moeten uitdragen.

Een motie van Tweede-Kamerlid Wilders (Groep Wilders) om het dragen van de islamitische burqa te verbieden, kreeg in december vorig jaar steun van de fracties van CDA, VVD, LPF en Groep Nawijn.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD), is op verzoek van de Kamer bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een burqaverbod. Maar met de motie-Wilders wordt volgens Pechtold ,,de nuance die de Grondwet biedt, in de ban gedaan'. 'We snijden dan de discussie over waar de Grondwet voor staat, radicaal af.' Het gaat om een afweging tussen veiligheid, gelijkheid en godsdienstvrijheid.

Nederlanders zijn zich volgens Pechtold niet bewust van de kracht en van de kwetsbaarheid van de Grondwet. 'De Grondwet is voor democratisch opgevoede mensen als lucht. Lucht die je niet meer waarneemt. Behalve als je in ademnood verkeert.'

De lezing van Pechtold komt kort nadat hij in de ministerraad werd gekapitteld wegens een gesprek met het tijdschrift Opzij waarin hij de Haagse politiek typeerde als 'veel vuiler en vunziger dan de mensen denken'. De minister bood geen excuses aan maar wil de ,,verstoorde verhoudingen' herstellen.

IJzige sfeerpagina2