Ook kinderen hebben recht op informatie door reclame

Gera Nagelhout wil door censuur burgers beschermen ('Reclame voor kinderen moet stoppen', Opiniepagina, 18 januari). Kinderen vormen weliswaar een kwetsbare groep die extra aandacht en bescherming verdient maar het is de vraag of dit rechtvaardigt kinderen geheel af te schermen voor reclame. Behalve onwenselijk is dat ook onrealistisch in onze westerse samenleving. In de hedendaagse informatiemaatschappij zijn media en reclame alom tegenwoordig, en ook kinderen hebben het recht om hiervan kennis te nemen.

Nagelhout miskent het nut van initiatieven als die van 'Reclame Rakkers' die het reclamebegrip van kinderen bevorderen. Zij beweert bovendien dat 'reclames geen rekening houden met het bevattingsvermogen van kinderen“, sterker nog: stripfiguren en populaire acteurs zouden juist worden ingezet om kinderen vetmakende waren aan te prijzen. Volgens Nagelhout wordt hier 'niets aan gedaan“. Dit is onjuist. De Stichting Reclame Code zet zich ruim 40 jaar in voor verantwoorde reclame. De Reclame Code Commissie toetst reclame-uitingen aan de Nederlandse Reclame Code, waarin ook rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Zo worden in de recente Reclame Code voor Voedingsmiddelen kinderen onder meer beschermd tegen radio- en televisiereclame waarin kinderidolen voedingsmiddelen aanprijzen.

Als reclame voor kinderen stopt, zeker voor 'ongezonde' voeding, zullen er straks ook geen dikke kinderen meer zijn. Zo ongeveer besluit Nagelhout haar betoog. Als je kinderen niet laat oversteken, zullen er minder verkeersslachtoffertjes vallen, lijkt de redeneertrant.

    • Raoul Eljon
    • Stichting Reclame Code