Onvrede bedreigt groei China

Een hoge functionaris van het ministerie van Openbare Veiligheid heeft deze week alarm geslagen over China's binnenlandse bedreigingen. 'Ons land staat voor een aanzienlijk lange periode van uitgesproken tegenstrijdigheden onder het volk, hoge misdaadcijfers en een complexe strijd tegen vijanden', citeerde het staatspersbureau Nieuw China hem.

Met de term 'contradicties onder het volk' wordt oproer bedoeld. 'Onvoorspelbare factoren die de sociale stabiliteit aantasten, zullen toenemen en er is geen reden voor optimisme.'

Volgens de functionaris, die niet bij naam werd genoemd, zal China openbare ordeverstoring hard neerslaan. Zijn waarschuwing past in een lange reeks.

Zo werden het afgelopen jaar in de westelijke provincie Xinjiang naar schatting 18.000 mensen opgepakt, behorend tot de Oeigoerse meerderheid daar, op verdenking van terroristische intenties of sympathie voor zelfbestuur of aansluiting bij gelijkgezinde Turkmeense volkeren aan de andere kant van de grens.

Maar ook elders in China, inclusief het relatief rijke oosten, groeit onvrede. Vaak betreft het lokale opstanden uit protest tegen corrupte overheidsfunctionarissen of verzet van boeren tegen de verdrijving van hun land door projectontwikkelaars. Volgens de officiële statistieken waren er vorig jaar 87.000 van dergelijke ernstige verstoringen van de open bare orde, 6,6 % meer dan het jaar daarvoor.

Onlangs bezwoer premier Wen Jiabao de communistische partij alles op alles te zetten de kloof tussen stad en platteland te dichten, opdat stabiliteit en voedselvoorziening niet in gevaar komen.

Directeur Li Deshui van het bureau voor statistiek zei deze week dat China's groei (vorig jaar 9,9 procent) kan worden voortgezet, op voorwaarde dat 'de verhouding tussen hervorming, ontwikkeling en stabiliteit beter in de gaten wordt gehouden'.