Oneens

Je kunt ook stellen dat er te weinig mensen in deeltijd werken. De motivatie om voor een deeltijdbaan te kiezen verschilt. In de onderste inkomensklassen is er vaak een noodzaak om het totale inkomen te verhogen. Hoger opgeleiden willen hun opleiding graag in de praktijk brengen, maar stuiten op praktische problemen als te dure kinderopvang. Bij gezinnen waar de kinderen zelfstandig zijn geworden willen vrouwen graag weer een zinvolle tijdsbesteding hebben. De vraag is niet of er te veel zijn, maar of er een evenwichtige verdeling is. In bepaalde sectoren kunnen werkgevers niet een onbeperkte hoeveelheid deeltijdwerkers in de organisatie inpassen. Zo kent de zorgsector een groot probleem met deeltijdwerkers. Zij zijn niet altijd bevorderlijk voor de continuïteit en leveren problemen op in de zomervakantie. Om het vastlopen van productie- en zorgprocessen te voorkomen, zouden er percentages deeltijdwerkers kunnen worden gehanteerd per sector.

    • Henk van Vondel