Natuur is niet iets wat je in een fabriek kunt maken

Een opmerkelijk pleidooi van Jan Hartman in NRC Handelsblad van 18 januari om nu wegen aan te leggen en er later weer natuur van te maken. Zo gauw de wegen volgens hem niet meer nodig zijn, over 75 of 100 jaar, dan breken we ze weer op en geven ze terug aan de natuur. Teruggeven? Net zoals we het gebied van de Betuweroute gaan teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners als de goederenspoorlijn niet rendabel blijkt? Of zoals we een deel van de miljoenen vierkante meters lege kantoorruimte gaan teruggeven aan de (natuur)gebieden waarop ze ooit zijn verrezen? Het is moeilijk te geloven dat het zo zal gaan.

Storend is het gemak waarmee aangenomen wordt dat de natuur uitwisselbaar is. Ligt natuur in de weg? Laten we haar ergens anders leggen. Hebben we even geen plaats? Doen we het toch een aantal jaren met minder natuur. Natuur is echter geen fiets of dvd-speler die je in een fabriek kunt maken. Natuurgebieden hebben jaren nodig om zich te ontwikkelen. Natuur kent geen pauzestand. Niet voor dieren en niet voor mensen. Bedreigde dieren en planten kunnen echt niet wachten tot het ons behaagt ze weer een kans op overleven te geven. En uitgestorven blijft uitgestorven. Niemand zal het trouwens accepteren dat de natuur in hun omgeving tijdelijk wordt weggehaald. We moeten dit voorstel van Jan Hartman dus ook maar niet overnemen. Laten we ons gezond verstand gebruiken, zoals nu bij de Zuiderzeelijn hopelijk staat te gebeuren, dus eerst denken en dan pas aanleggen (of niet aanleggen).

    • Mirjam de Rijk