Milieu-activist of lobbyist van de energiesector?

In NRC Handelsblad van 21 januari beschuldigt Kamerlid Crone (PvA) mijn bedrijf IMSA en de energiebedrijven van gebrek aan transparantie en aan onafhankelijkheid bij het tot stand komen van het zogenoemde Helios Manifest over de noodzaak van een nieuw energiebeleid.

Het contract over Helios bevat als eerste artikel dat we zonder last of ruggespraak opereren. En dat is dan ook gebeurd. De meningen van een 100-tal betrokkenen zijn verzameld, universiteiten hebben deelonderzoek gedaan, en de energiebedrijven hadden geen letter inspraak. Analyses en uitkomsten waren zelfs zodanig dat er stevige meningsverschillen ontstonden. En zo hoort het ook.

Verder staat er in het contract een clausule waarin staat dat wij geen resultaten mogen publiceren zonder goedkeuring te vragen. Dat heeft te maken met vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens en met een bepalingen uit de Wet op de Mededinging. Het laatste houdt verband met het feit dat wij inzicht krijgen in bedrijfsinformatie die de energiebedrijven niet mogen uitwisselen, en waarvan onzorgvuldig gebruik in Helios-rapporten ongewenst is. Ook maakt Crone bezwaar tegen het feit dat er een soort bonus wordt verstrekt als we bepaalde doelen bereiken. Deze doelen gaan over een andere aanpak van het energiebeleid, een platform dat dit draagt dat we Nederland Energieland kunnen noemen en een time-out van het wetsvoorstel dat de zogenaamde unbundling van productie en netten beoogt. Dat dit hard nodig is bewijst de ervaring van de ontwikkelingen in Oost-Europa. In het kranteartikel staat ook dat de wet de vrije toegang voor andere marktpartijen tot het net mogelijk maakt. Dit is onjuist. Die vrijheid is er al en de consument kan kiezen uit nu zeventien aanbieders.

Ons voorstel aan de energiebedrijven is dat men investeert in een biomassa-energieproject dat wij in woestijngebieden uitvoeren en dat dit gebeurt als we in een à twee jaar de genoemde resultaten bereiken. Dat de bedrijven dit soort investeringen doen is een functie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van enige 'resultaatsverplichting“, zoals Crone beweert, is geen sprake, maar het was beter geweest als onze formulering was overgenomen en niet die van fijnslijpende juridische adviseurs der energiebedrijven.

Zie voor een uitgebreidere repliek: www.imsa.nl

    • Opsteller Helios Manifest Club van Rome
    • Wouter van Dieren