'Koppel ontslag niet aan scholing'

Werkgevers willen niet dat een versoepeling van het ontslagrecht gekoppeld wordt aan een verplichting om te investeren in scholing van personeel. VNO-NCW en MKB-Nederland maakten gisteren duidelijk dat het ontslagsituaties alleen maar ingewikkelder maakt als de rechter bij het vaststellen van de gouden handdruk moet toetsen of de werkgever voldoende heeft geïnvesteerd in de werknemer.

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft de werkgevers en de vakbeweging om advies gevraagd over herziening van het ontslagstelsel. Daarbij wil De Geus ook weten wat de sociale partners vinden van het idee van Tweede Kamerlid Verburg van het CDA.

Verburg wil werkgevers die onvoldoende investeren in kennis en inzetbaarheid van hun personeel, een hogere ontslagvergoeding laten betalen. Het extra geld kunnen werklozen dan steken in scholing.

Voorzitter D. Terpstra van de HBO-Raad brak gisteren juist een lans voor het voorstel van het CDA-Kamerlid, omdat het de arbeidsmarkt dynamischer zou maken en de kenniseconomie helpt ontwikkelen. De voorman van de onderwijskoepel vindt dat werknemers meer scholingsmogelijkheden moeten krijgen, ook buiten de eigen vaksfeer. Een boekhouder kan dan bijvoorbeeld een kokscursus volgen op kosten van de baas.

Een woordvoerder van VNO-NCW stelde dat er in Nederland geen discussie bestaat over de noodzaak van het opleiden van personeel. 'Het is ook niet aan de rechter om het sociale beleid binnen een onderneming te bepalen.'

MKB-Nederland meent dat ook dat het lastig te bewijzen is of voldoende scholingsmogelijkheden zijn aangeboden, maar dat het ook niet altijd billijk is om dat te vragen. Van werkgevers kan niet geëist worden dat ze 'zelfs investeren in scholing die een werknemer inzetbaar maakt in een totaal andere sector'.