Het diepste ijs

Elf dagen geleden haalden Europese onderzoekers op Antarctica de laatste meters ijs omhoog uit een ijsboring waaraan sinds 2001 was gewerkt. Op 17 januari bereikten zij op een diepte van 2.774 meter de gletsjerbodem onder hun op de gletsjer gebouwde basis in Dronning Maud Land (DML), aan de kust van de Atlantische Oceaan. De boring stond onder leiding van het Duitse Alfred Wegener-instituut voor polair en marien onderzoek (www.awi-bremerhaven.de). Het diepste ijs van de DML-kern lijkt veel ouder dan verwacht en is misschien wel 900.000 jaar oud. Het werk valt onder het Europese project voor ijskernonderzoek Epica dat al eerder uit Dome C (aan de kust van de Indische Oceaan) een ijskern van 3190 meter lengte omhooghaalde met een leeftijd van ruim 740.000 jaar. Het ijs bevat luchtinsluitsels die informatie geven over de vroegere samenstelling van de atmosfeer. Er is grote belangstelling voor de verschillen in lucht- en ijssamenstelling aan weerszijden van Antarctica.