De lezer schrijft over benaming van redacteuren en brievenbeleid 2

In de krant van 21 januari legt u de spelregels uit ten aanzien van de plaatsing van brieven van lezers. In veel aspecten daarvan kan ik mij vinden, echter één aspect wordt ietwat onder tafel geschoven. Regelmatig worden op de Opiniepagina artikelen van derden geplaatst. Vaak zijn die door medewerkers van bepaalde organisaties geschreven, meestal zeer gekleurd, eenzijdig, onvolledig en het eigen gelijk boven alles stellend.

Als ik dan daar een reactie op schrijf om wat nuanceringen aan te brengen, de andere zijde te belichten en dergelijke, hoor en wederhoor dus, dan wordt die vrijwel altijd geweigerd onder het mom van ”we krijgen zoveel brieven...”, ook als er in de dagen erop geen gelijkwaardige reacties geplaatst zijn.

Mijn vraag aan u is dus: denk bij voorbaat aan plaatsruimte voor reacties als u opiniërende artikelen plaatst.

    • Piet de Geus Vledderveen