De lezer schrijft over benaming van redacteuren en brievenbeleid 1

Op eenzelfde pagina met stukken van eenzelfde omvang staat de ene keer de naam van de auteur erboven, de andere keer ofwel `door een onzer redacteuren` dan wel `door onze correspondent`. Volgens welke criteria besluit de redactie tot de wijze van weergeven van de auteur?

    • W. Boland