Albanië bestrijdt nepotisme per wet

Tirana, 28 jan. Albanië heeft gisteren een wet aangenomen die het hooggeplaatste ambtenaren onmogelijk maakt familieleden aan te nemen voor hetzelfde ministerie. Het is een maatregel om nepotisme en corruptie binnen het staatsapparaat tegen te gaan. Maar mensenrechtenorganisaties hebben zich verzet tegen de nieuwe wet, ondanks de goede bedoeling, omdat de burgerrechten erdoor worden aangetast.