Zelfportret op jeugdige leeftijd

Sta je daar. Wat nou. Zien of ik mijn rol

van schim volhou? ogen die je dan kent

in de jouwe knel, dat je levend bent

Zelfportret op jeugdige leeftijd
Zelfportret op jeugdige leeftijd

als onder kippenvel, 'een Aanraking

van Adem Eeuwenoud?' Ik wil wel, trek

gesteldheid van me af, kom zachtwang, schrik je

tegen mijn verf, ik kan je raden. Merg

strekt zich in je knappende botten uit,

wat ritsel je, wat stroomt zo over, spuit

de muur vol voncken, gloed, vlammend onweer -

Vergis je niet, alles is in beginsel

aanwezig en wij zijn onsterfelijk

in contradictie. Eeuwig leven? Ik

loop vol bloed zo gauw je me herhaalt,

natuurlijk zal mijn lijf me als gegoten,

glans op mijn oorlel, haar vast in mijn hoofd, wereld

als een masker over mijn jukbeen zitten

en jij daar staan. Verschil van materiaal

opgewekt opgeheven. Sta je daar.

    • Eva Gerlach