'We hebben altijd wel wat nuchtere mensen rondlopen'

Waar winden stedelingen zich over op? De grootste studentenvereniging van Maastricht wil verhuizen naar de binnenstad, tot verdriet van de bewoners.

Sociëteitsavond bij de Maastrichtse studentenvereniging Circumflex. Er zijn plannen voor verhuizing naar het centrum, maar bewoners zijn tegen. Foto Loraine Bodewes Maastricht- 25-01-06. Societeitsavond studentenvereniging Circumflex in Maastricht. Voor rubriek de Afslag, vrijdag. Foto: Loraine Bodewes. Bodewes, Loraine

'Odyssee' is het thema van de viering van het zevende lustrum van Circumflex, de grootste studentenvereniging van Maastricht. 'We hebben dat thema gekozen omdat we al sinds de oprichting in 1971 zwerven van het ene pand naar het andere', zegt voorzitter Geert in 't Veld van de vereniging.

De 22-jarige In 't Veld, student economie, troont zijn bezoek mee van het voormalige sociëteitsgebouw De Uitvreter in de binnenstad naar het afgelegen Maaspaviljoen. Hierin hebben de studenten de afgelopen vijf jaar ongestoord kunnen deelnemen aan dispuutsavonden, jaarclubavonden en festiviteiten als constitutieborrel, beachparty, ragweekfeest en zuip-de-kelder-leegfeest. Maar over twee maanden moeten de studenten hier weg. De gemeente wil er een jeugdherberg vestigen.

Er is nu 'commotie' ontstaan in de binnenstad, aldus de gemeente, over een plan om de studenten te huisvesten in een voormalige school aan de Capucijnenstraat. Voorzitter Geert in 't Veld ziet het pand wel zitten. De school is ruim genoeg voor Circumflex, de muren zijn goed geïsoleerd. Bovendien ligt het pand centraal in de stad, zodat de leden niet midden in de nacht lange kilometers naar huis hoeven te fietsen. Maar de bewoners van de smalle Capucijnenstraat verzetten zich tegen de komst van de studenten. 'Honderdtwee dagen per jaar gegarandeerde overlast', voorspelt overbuurman Jan Postmes. Hij heeft zelf negen studenten op kamers wonen. 'Veel studenten in deze straat zijn ook tegen de komst van de vereniging.' Volgens de omwonenden is het onmogelijk dat een studentenvereniging met zeshonderd leden die vijf avonden per week is geopend, geen overlast zal veroorzaken. Buurman Michiel Romme: 'Je moet in een smalle straat met hoge bebouwing geen grootschalige horeca plaatsen. Wij begrijpen ook wel dat mensen zich in hun studententijd op een bepaalde manier mogen misdragen en niet na een avond drinken op kousenvoeten naar huis gaan. Maar doe dat dan ergens anders.' Postmes: 'Er zijn genoeg alternatieve locaties. Maar de gemeente vestigt daar liever artistieke dingetjes.'

Er is al maanden overleg gaande tussen gemeente, woningcorporatie, studentenvereniging en bewoners. Dat moet leiden tot een convenant met afspraken. Postmes en Romme behoren tot een groep bewoners die niet meer willen overleggen, maar een advocaat in de arm hebben genomen. 'Er staat helemaal niets in dat convenant', zegt Postmes. 'Er wordt wel gesproken over sancties, maar in de praktijk komt daar natuurlijk niets van terecht. Je kunt alleen maar bidden dat ze zich aan afspraken houden.' Voorzitter Maria Essers van het buurtplatform wil nog wel een finale bespreking van het convenant afwachten. 'Dat is altijd verstandig', zegt ze.

Voorzitter Geert in 't Veld van studentenvereniging Circumflex wil niets liever dan een goede relatie met de buurt. Studenten kunnen zich volgens hem best aan afspraken houden. 'Wij hebben nu ook al veel huisregels.' Zo mag niemand alleen naar huis fietsen. Bezoekers 'die bijvoorbeeld een brandslang van de muur aftrekken' moeten de schade zelf betalen. En studenten die zich misdragen, mogen een aantal weken niet op de sociëteit komen. Het vertrek van dronken studenten uit de sociëteit zal ordelijk verlopen, voorspelt de preses, door toezicht van enkele sociëteitscommissarissen: 'Wij hebben altijd drie of vijf nuchtere mensen rondlopen.'

    • Arjen Schreuder