Verolme

In zijn bespreking van Ariëtte Dekkers biografie (Boeken, 13.1.2006), merkt Menno Tamminga in één zin op dat de scheepsbouwer Cornelis Verolme weinig onderwijs had genoten én dat hij een MTS-opleiding had. Nog tijdens Verolmes werkzame jaren werd de naam van diens opleiding gewijzigd van Middelbare Technische School in Hogere Technische School en werd daar de ingenieurstitel (ing.) aan verbonden. Tegenwoordig wordt deze onderwijsvorm zelfs tot het hoger onderwijs gerekend. Het is dus niet de opleiding van Verolme, maar Tamminga's kennis van de onderwijsgeschiedenis die deficiënt is.

Brieven per mail

Brieven per mail naar boeken@nrc.nl, of per post naar Herengracht 545-549, 1017 BW Amsterdam, t.a.v. NRC Handelsblad, Boeken

    • Peter Hofman Kolk