Rijks boekt tijdwinst bij verbouwing

De bouw van het nieuwe Rijksmuseum kan vier à zes maanden eerder beginnen dan gepland. De raad van het stadsdeel Oud Zuid heeft gisteravond de goedkeuringsprocedure voor de nieuwbouw versneld.

'We kunnen echt máánden eerder beginnen met bouwen', zei de programmacoördinator van het Rijksmuseum Frans van Ieperen - al is onbekend wanneer dat is. Een definitief bouwschema wordt pas gemaakt na afhandeling van procedure rond de bouwvergunning.

De bouw liep vorig voorjaar juist vertraging op door bezwaren van het stadsdeel tegen de museumentree in de onderdoorgang. De irritaties daarover tussen het Rijksmuseum en het stadsdeel zijn verdwenen, benadrukte stadsdeelvoorzitter E. Jaensch in de marge van de raadsvergadering: 'Beide partijen trekken nu echt samen op en willen het bouwproject niet nodeloos ophouden. Dat is ook in het belang van de bewoners.'

De verbouwing van het Rijksmuseum kost 272 miljoen euro en moet volgens de oorspronkelijke plannen in 2008 zijn afgerond. Het ontwerp van de Spaanse architecten Cruz y Ortiz voorziet onder meer in een Aziatisch paviljoen en een studiecentrum in de tuin en in opengewerkte muren in de onderdoorgang. Ook zou de ingang in de onderdoorgang komen, naast een fietspad en een voetpad.

Het stadsdeel wees de entree in de galerij af, omdat het vreesde voor een gevaarlijke opeenhoping van voetgangers en fietsers. Het Rijks heeft de bouwplannen moeten aanpassen en presenteert eind maart, begin april het nieuwe ontwerp - met de ingangstrappen aan de zijkanten. Daarna kan het museum de bouwvergunning aanvragen. Het stadsdeel toetst dan het ontwerp aan de Milieu Effectenrapportage (MER), aan 'welstandscriteria' voor het stedelijk schoon en aan het 'ruimtelijk afwegingskader', het vorig jaar mei vastgestelde pakket met eigen criteria.

Om in deze reeks procedures een tijdwinst van zes tot acht maanden te kunnen boeken werd de raad gisteren verzocht om de toetsing van de bouwplannen over te laten aan het dagelijks bestuur. 'De aanwezigheid van een grote bouwput willen we zo kort mogelijk houden. Daarnaast willen we het Rijksmuseum gelijk op laten lopen met de nieuwbouw van het Stedelijk Museum. En bovendien is de onderdoorgang al heel lang dicht', lichtte Jaensch toe.

De raad zag het belang van de tijdswinst, maar wilde niet alles overlaten aan het dagelijks bestuur. 'Dat gaat te ver. We willen dat de raad op één moment nog een afweging kan maken', zei raadslid Van Tets (D66). Het amendement van haar partij en GroenLinks met die strekking werd gisteren aangenomen. Als de wethouders de bouwplannen hebben getoetst en de eventuele bezwaren van burgers hebben gewogen, komt alles nog een keer in de raad.

Dat vermindert de tijdwinst met een maand of twee, maar het Rijksmuseum toonde zich gisteren toch heel tevreden. Tot grote opluchting van het Rijks verwierp de stadsdeelraad het amendement van de PvdA met restricties voor het uiterlijk van de nieuwbouw.

De PvdA wilde toevoegen dat het nieuwe gebouw 'stijlverwant' zal zijn aan het negentiende-eeuwse gebouw van Cuijpers. Raadslid De Vries zei: 'Ik ben niet van Anton Pieck, maar het huidige gebouw vertelt al zo veel verhalen dat ook nieuwe architectuur daarop kan aansluiten.' Het merendeel van de raad vond de voorgestelde 'samenhang met het bestaande Rijksmuseum' voldoende.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Rijks boekt tijdwinst bij verbouwing (27 januari, pagina 15) wordt de programma-coördinator van het Nieuwe Rijksmuseum aangeduid als Frans van Ieperen . Hij heet Hans van Iperen.

    • Karel Berkhout