Rembrandt en Saskia

Hij schildert in het huwelijksjaar

zijn vrouw, hij schildert wat met haar

verloren gaat achter het zoete kinspek,

de verlegen lippen en het roze oor.

Portret van een vrouw

Hij schildert haarslierten en parels,

glazen oorhanger die hem een middag

neemt. Doorzichtigheid wekt razernij;

hij schildert maar wat schildert hij?

Niet hoe zij was maar wat zij dacht,

wat zij achter de ezel zag, wat zij

vertelde met die blik - toegangsbiljet

tot doffe rouw: een zelfportret.

    • Anna Enquist