Regering Servische Republiek gevallen

Banja Luka, 27 jan. De regering van de Servische Republiek in Bosnië is gevallen nadat het parlement gisteren een motie van wantrouwen van de oppositie had aangenomen, met 44 tegen 29 stemmen. De regering van premier Pero Bukejlovic werd verweten geen begroting voor 2006 te hebben ingediend die voor het parlement aanvaardbaar was. Bukejlovic was aan het bewind sinds januari vorig jaar. De oppositionele sociaal-democraten, die het initiatief voor de motie van wantrouwen hadden genomen, eisten gisteren een nieuwe regering te mogen vormen.