Partijen blijven bij keuze

Na de geheime informaties van gisteren voelt D66-leider Dittrich zich bevestigd in wat hij al dacht: geen Nederlandse militairen naar Uruzgan. En VVD-buitenlandwoordvoerder Van Baalen evenzeer, in tegengestelde richting. 'Onze militairen kunnen dat aan, wederopbouw is mogelijk.'

Vertrouwelijke inzage van vorig jaar door de militaire inlichtingendienst MIVD uitgebrachte rapporten, een eveneens vertrouwelijke mondelinge briefing door de directeur van de MIVD alsmede de hoogste militair, generaal Dick Berlijn, lijken aldus geen verandering te hebben gebracht in de standpunten. Wie vóór was, is dat na de geheime informatie nog, wie tegen was ook en wie het, naar eigen zeggen, nog niet wist, weet het nog niet. 'Het was voor ons van belang de weging van de MIVD te kennen voor onze eigen weging', zegt PvdA'er Koenders, voornaamste pleitbezorger van inzage in de MIVD-stukken, die minister Kamp (Defensie, VVD) aanvankelijk niet wilde toestaan. 'Die kennen we dus nu.' Vrij algemeen hebben de Kamerleden waardering voor de kwaliteit van de MIVD-rapporten. 'De MIVD geeft zeer zorgvuldig informatie', aldus Kamerlid Ormel (CDA). Kamerlid Karimi (GroenLinks) noemt het rapport 'een hele scherpe en goede analyse'.

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) stelt voor de wederopbouw in Uruzgan voor de komende twee jaar vijf à tien miljoen euro ter beschikking, heeft zij vandaag laten weten.

De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland zal volgens nationaal coördinator terrorismebestrijding Tjibbe Joustra 'met enkele procenten toenemen' als het Nederlandse leger naar de Afghaanse provincie Uruzgan wordt uitgezonden. Hij zei dat gisteren na afloop van een bijeenkomst in Den Haag.