Paf

ik grijp mijn gun en ik vul het met kruit en ik richt en druk af

paf

De Nachtwacht

dit ben ik portretteer mij

laat mij uitkomen in het licht ik betaal dik

we gaan iets fileren of voorwenden dat

maak je scheurbuikschompes nat

wat doe je met je hand je wenkt

kap dat

kloveniers zijn geen matrozen

we zijn hier zo maar wat neergekwakt

en oorlam hier dirigeert met zijn kwast

van nek recht schouders recht vlag recht

alsof alles op het doek niet al waterpas

en van die tamboer op drie uur wordt geen pennenstreek

verwacht

en wij zijn allemaal die tamboer

boem! boem! tijd voor brandewijn

geluk is iets missen en dat doden

en daarom dralen en een vat vol troost

paf

druk af richt het kruit voel mijn gun en grijp

    • Erik Jan Harmens