Musea willen financiële regeling voor 'Goudstikker'

Verschillende Nederlandse musea beraden zich op acties als besloten zou worden tot teruggave van de 200 schilderijen uit rijksbezit die deel uitmaken van de Goudstikker-claim. Het besluit hierover heeft staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66) uitgesteld tot volgende week.

Volgens Alexander van Grevenstein, directeur van het Maastrichtse Bonnefantenmuseum, is er nog geen contact over deze kwestie geweest tussen de musea en de regering. 'Ik zou het netjes vinden als de musea gecompenseerd worden voor het verlies van de kunstwerken. Het Bonnefantenmuseum heeft veel kosten gemaakt voor onderzoek en restauratie van de collectie Italiaanse renaissancekunst die afkomstig is van Goudstikker. Daar mag wel een financiële tegemoetkoming tegenover staan.'

Dorothée Cannegieter, directeur van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, ergert zich aan de achteloosheid waarmee het Instituut Collectie Nederland steeds weer bruiklenen terugtrekt uit musea omdat die als oorlogskunst worden geclaimd: 'Het zou nu de derde keer zijn dat stukken uit onze collectie verdwijnen. Er komt een claim en, hup, daar gaan weer een paar schilderijen. Ons museum dreigt nu negen kunstwerken te verliezen. We wachten het besluit af, en daar willen we niet aan tornen, maar als het fout loopt, zullen de museumdirecteuren wel de koppen bij elkaar steken. Ik zou graag zien dat de regering met Marei von Saher, die de Goudstikker-schilderijen opeist, tot een financiële regeling komt.'

Ook directeur H. Bolten Rempt van Museum de Lakenhal in Leiden vindt dat de regering financieel over de brug moet komen. 'Als de claim wordt gehonoreerd, gaan wij als museumdirecteuren in spoedberaad. In de Lakenhal staan negen schilderijen op het spel. Daar hebben we goed voor gezorgd. Ik vind dat de regering de musea financieel in staat moeten stellen om die schilderijen bijvoorbeeld terug te kopen van de erven Goudstikker. Het lijkt me niet verstandig om al die kunstwerken zonder slag of stoot af te geven. De Nederlandse overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.'

Een woordvoerder van het Amsterdamse Rijksmuseum laat weten dat de directie nog niet wil speculeren voordat er een besluit is: 'Het hangt er straks ook van af hoe Marei von Saher zich opstelt. Misschien krijgen musea de mogelijkheid om de werken voordelig terug te kopen. We kunnen pas in actie komen als we meer weten.'

    • Lien Heyting