Lekken AIVD 'strategie' van criminelen

De lekkages van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maken mogelijk deel uit van een bewuste strategie van de georganiseerde misdaad. Dat zeiden de ministers Remkes en Donner gisteren in de Kamer.

Aanleiding voor een debat in de Kamer waren publicaties in De Telegraaf uit een onderzoek van eind jaren negentig naar corruptie, die zou samenhangen met de wapenhandelaar Mink K.. De Kamer toonde zich daar ongerust over.

De oppositie wilde dat de bewindslieden een onafhankelijk onderzoek zouden instellen, maar dat verzoek kreeg onvoldoende steun. De coalitiefracties en de LPF willen eerst de uitkomsten afwachten van eerder ingestelde onderzoeken, door de AIVD zelf en door het openbaar ministerie.

Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) bevestigde gisteren dat de informatie zoals gepubliceerd in De Telegraaf inderdaad van de AIVD afkomstig was. Hij vindt aanvullend onderzoek niet nodig en zelfs onwenselijk. Hij waarschuwde dat de Tweede Kamer en het kabinet het hoofd koel moeten houden en zich alleen moeten baseren op feitelijkheden. Remkes sloot niet uit dat het lekken onderdeel uitmaakt van 'contra-strategieën', tegenaanvallen van criminelen om de rechtsgang te dwarsbomen.

Ook minister Donner (CDA, Justitie) wees een onderzoek naar de dienst af. Volgens hem belemmert dat het functioneren van de AIVD.

De Kamer wilde in het debat weten of het lek deel uitmaakte van een structureler probleem bij de AIVD. De afgelopen weken verschenen berichten over het achterlaten van diskettes en het kwijtraken van een zogenoemde memory-stick. Remkes zei dat er geen 'structureel probleem' is bij de AIVD. De recente fouten en lekkages zijn incidenten en ongelijksoortige zaken die niets met elkaar te maken hebben. 'Maar elk lek is er een te veel.' Volgens hem is bewust lekken een zeldzaamheid in de geschiedenis van de AIVD.

Remkes sloot gisteren niet uit dat er later alsnog een onderzoek komt door bijvoorbeeld de Commissie van Toezicht op de AIVD. Met deze permanente commissie, waarin externe deskundigen zitten, wil hij nu al praten over de vraag of de AIVD het interne onderzoek goed aanpakt. De PvdA had hierom gevraagd.

Remkes zei altijd een 'onbevredigd gevoel' te hebben bij debatten over de AIVD, omdat hij niet kan praten over successen of fouten. Zo wordt het plaatje over de veiligheidsdienst naar zijn smaak 'eenzijdig negatief'.