Hoog

Aan een blinde zijmuur van een drie verdiepingen hoog gebouw zijn twee jongens bezig via een regenpijp naar boven te klimmen.

Eenmaal boven beginnen ze te roepen naar een derde jongen die nog beneden staat en geen aanstalten maakt z'n vrienden te volgen “Kom op, waar blijf je nou?“

De jongen haalt z'n schouders op en antwoordt, op de toon van een man met principes, zeer beslist: 'Ik ben tégen hoogtes.“

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik. Daar staan ook de spelregels van de ik-rubriek.

    • Chris Geurink