Het geheime lied van de non

Voor viola da gamba, harp en vrouwenstem

Op de wijze van “Più dogliosa mia vita'

Allegorisch musicerend gezelschap

Waarom haat je mij zo, uit liefde?

Wat baat het mijn botten als relikwieën te verbieden?

Ik begrijp je niet, mijn liefste.

O jij doet slechts je plicht. Geen nobel

verlangen, geen edele hoop

school achter mijn daden. Dat weet jij.

Een prelaat verricht zijn taken niet goed

als hij alles wat heilig lijkt heilig verklaart

zonder eigen vooronderzoek - dat deed jij.

O grootst geluk aan den lijve ervaren. Door jou

lig ik in ongewijde aarde. Nooit zul je weten

wacht even jongens, wat staat hier precies?

    • Erik Menkveld