Een vader ziet zijn zoon

Een vader ziet zijn zoon, vraagt:

trek die monnikspij aan, dan valt

het licht mooi op je gezicht.

Rembrandts zoon in monniksdracht

Zijn gezicht: voorzichtig, ingehouden,

beschut aan beide zijden door

oud geurende stof. Hij gaat zitten

in de montere ochtendzon,

tegen de aardedonkere muur,

in de kastanjekleurige pij.

De zoon kijkt niet terug,

richt zijn blik naar de grond

alsof hij weet wat komen gaat.

Nog steeds ziet een vader zijn zoon,

bijgekleurd, aangestreken,

gefixeerd, de verf niet bestorven.

    • Victor Schiferli