Alkmaar wil kinderen houden

De familie Durandish uit Afghanistan woont nog maar enkele maanden in asielzoekerscentrum De Vluchthoef in Alkmaar. Hun drie kinderen zitten op de basisschool. Sinds ze in Nederland zijn, is het gezin al zeven keer verhuisd.

Binnenkort moeten ze, met zo'n 300 andere asielzoekers, weer verkassen. Dat is onverwacht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had hun vorig jaar nog beloofd dat ze hun asielprocedure in Alkmaar mochten afwachten. De reden van de plotselinge verhuizing is dat De Vluchthoef een andere functie krijgt: het wordt een centrum voor oriëntatie & inburgering. Nederland telt vijf van deze centra waar kansrijke asielzoekers worden gehuisvest. En door de sluiting van een dergelijk centrum in Eindhoven heeft het COA dringend behoefte aan een nieuwe locatie. Driekwart van de 400 huidige bewoners moeten daarom vertrekken. De helft daarvan zijn kinderen: veertig zitten op de basisschool en veertig gaan naar het voortgezet onderwijs. Bovendien voetballen dertig kinderen, met subsidie van het COA, bij de Alkmaarse Vereniging Jong Holland, zegt directeur Leen Spaans van de christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz. 'Als al deze kinderen in één keer verdwijnen, komt er een vroegtijdig einde aan de competitie.'

Spaans is woordvoerder van Alkmaar Protesteert, een bundeling van de scholen, kerken, moskeeën en medici. Zij vinden dat de kinderen ten minste tot het einde van het schooljaar in Alkmaar moeten kunnen blijven. 'We bestrijden niet de noodzaak of de rechtmatigheid van de reorganisatie', benadrukt Spaans. 'Maar we vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de schoolcarrières van deze toch al kwetsbare kinderen.'

Alkmaar Protesteert hoopt dat de gemeenteraad maandagavond een motie aanneemt van GroenLinks om de verhuizing voor gezinnen en ernstig zieken op te schorten. Het COA zegt dat alleen toe voor eindexamenleerlingen en ernstig zieken die elders in Nederland geen specialistische hulp kunnen krijgen.

Schooldirecteur Spaans: 'Niet het centrale eindexamen, maar de schoolgebonden examens het jaar daarvoor zijn belangrijk. Die kunnen ze niet zomaar op een andere school doen.'

    • Froukje Santing