...

zegt ze

de wind door de twijgen

vindt een knoop

Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem
Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem

de wind door de twijgen

vindt een stam

struikelt in de slootkant

en vindt deinend water

stuit

ze trekt een cirkel in het zand

het weiland in september ligt er weelderig bij als een luie

rentenier die in de bloei van zijn leven het werk neer kan

leggen. hoge inzet. oud geld. een man die desondanks

geen plaats wil maken, die het werken is gaan zien als

spelen. hij neemt de zeis om het laatste gras neer te

bedden en op te voeren

hoe kan hier een slotakkoord zijn aanvang vinden

hoe kan hiervoor een instrument uit ons

die bestookt door dromen die we

als cruciale bondgenoten zien

een schuur invluchten bij de minste regen

zegt ze

teken een cirkel op de grond

met twee slapende mensen daarin

om voorlopig

of erger te voorkomen

    • Tsead Bruinja