Zelfs de ministers kennen geen maat meer

Binnen één week tijd worden op het Binnenhof in Den Haag drie nieuwe ballonnen opgelaten voor beperking van de vrijheid in ons land. De eerste is ministerHoogervorst, die voorstelt de wettelijke leeftijd voor alcohol te verhogen naar 18 jaar. De tweede is minister Verdonk, die wil dat iedereen op straat Nederlands spreekt. En dan komt het CDA met de suggestie om de godsdienstvrijheid te beperken ter beteugeling van vrouwonvriendelijke uitlatingen door moslimgeestelijken. Het is zorgelijk dat dit soort voorstellen komen uit normaal gesproken redelijk denkende kringen. Zelfs de ministers kennen geen maat meer. Ik voel veel meer voor de oproep van VNO-NCW-voorzitter Wientjes (Opiniepagina, 23 januari), ruim baan voor openheid en tolerantie, weg van benauwdheid.

    • Theo Korthals Altes den Haag