Verdonk verliest menselijkheid uit het oog

Er waart, niet voor het eerst, een spook door Europa. Deze maal is het de als redelijkheid vermomde onmenselijkheid die zich een weg vreet naar het hart van onze instituties, die weliswaar zijn gemaakt door mensen van vlees en bloed, maar inmiddels zijn verworden tot ongrijpbare regelmachines. Wat voor Kafka nog een nachtmerrie was, is in het Nederland van 2006 beleid geworden. Het vreemdste is dat er zo weinig mensen van wakker liggen. Wat er gebeurt als uitvoerders van wetten en regels zich achter de anonimiteit van het systeem verbergen, wordt duidelijk in het geval van Taida Pasic, een achttienjarige scholiere uit Winterswijk, die vier maanden voor haar eindexamen door de IND is opgepakt om uitgezet te worden (NRC Handelsblad, 20 januari). Bij de procedure betrokken ambtenaren benadrukken dat zij deze beslissing tegen hun zin uitvoeren, maar ook de minister verschuilt zich achter haar eigen wetten, bang als zij is voor een in haar ogen verderfelijke precedentwerking. Dat er regels bestaan is begrijpelijk. Maar een land dat bij het uitvoeren daarvan de menselijkheid uit het oog verliest, kan ik niet meer beschaafd noemen. Zou de minister kunnen uitleggen waarom onze beschaving gevaar loopt als Taida Pasic in Winterswijk examen doet?

    • Piet Gerbrandy Winterswijk