Stellingen

Door de sloten van toiletdeuren te voorzien van een rood vlakje ter indicatie van 'bezet' en een groen vlakje ter indicatie van 'vrij' wordt miskend dat de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid maakt dat een aanzienlijk percentage personen (vooral mannen) de kleuren rood en groen niet goed van elkaar kan onderscheiden. Dit leidt tot onnodig getrek aan gesloten toiletdeuren.

Jan Peter Loof

Universiteit Leiden

De huidige geneeskunde is zo ver ontwikkeld, dat er geen gezond mens meer over is.

S.W. van Thiel

Universiteit Leiden

Water wordt pas echt smaakvol als het een brouwproces heeft ondergaan.

Sandy te Poele

Technische Universiteit Delft

Je gevoel weet meer dan je verstand kan bedenken.

M.P. Driessen

Rijksuniversiteit Groningen

De toegenomen aandacht voor veiligheidsthema's in de Nederlandse politiek en media vergroot het gevoel van onveiligheid in de maatschappij.

Michel van Dartel

Universiteit Maastricht

Een arts zou tijdens een consult de sociaal-economische status van de patiënt moeten meewegen in het risicoprofiel omdat dit, net zoals bijvoorbeeld leeftijd of overgewicht, een belangrijke voorspeller is van gezondheid.

Annemarie Koster

Universiteit Maastricht

Wanneer de stijging van de zeespiegel drastisch doorzet, is het verstandig dat de Russen zich nu alvast buigen over een waterdicht asielbeleid in verband met de toestroom van Noord-Europeanen.

Esther Walrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Een klein maar hoogstaand mens heeft geen voetstuk nodig.

Joep Crompvoets

Wageningen Universiteit