Schiphol nog dit jaar deels geprivatiseerd

De privatisering van de luchthaven Schiphol krijgt nog dit jaar zijn beslag. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de staat een minderheidsbelang in de luchthaven verkopen aan beleggers.

Dit bleek gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

Een handreiking van minister van Financiën Zalm (VVD) naar het CDA heeft de laatste hobbel weggehaald. Zalm doorbrak de patstelling die is ontstaan omdat de coalitiepartijen meningsverschillen hebben over de wijze van privatisering. De VVD is voorstander van een beursgang, het CDA wil een zogenoemde onderhandse plaatsing van aandelen via een veilingsysteem bij grote beleggers. Als compromis stelde Zalm, zelf voorstander van een beursgang, voorgesteld een 'tweesporenbeleid' voor waarbij beide opties worden onderzocht en pas op het allerlaatste moment beslist wordt. Maar dit was voor het CDA onaanvaardbaar omdat deze aanpak eenduidig aanstuurde op de voordelen van een beursgang.

Gisteren deed Zalm een onverwachte toezegging om het CDA over de streep te trekken. Hij wil 'een grote pluk aandelen' op de beurs brengen en een klein deel onderhands plaatsen bij grote partijen zonder aan hen zeggenschapsrechten te geven. Zalm erkende hiermee dat het voordelen heeft om enkele grote beleggers als stabiele aandeelhouders voor de lange termijn binnen te halen.

Kamerlid Maarten Haverkamp (CDA) zei 'geen nadelen' in dit voorstel te zien. Eerder had Haverkamp het 'tweesporenbeleid' van Zalm onaanvaardbaar genoemd.

Zalm zegde een nadere uitwerking van zijn voorstel aan de Kamer toe. Wel hield hij de Kamerleden voor dat hij als aandeelhouder namens de staat bevoegd is strategische beslissingen te nemen zonder toestemming van de Kamer. 'De Tweede Kamer kan niet optreden als een raad van commissarissen', zei Zalm. 'U kunt mij vooraf naar huis sturen of achteraf, maar ik heb de wettelijke bevoegdheden om deze beslissingen te nemen.'

Met zijn handreiking naar het CDA zette Zalm de oppositie tegen de gedeeltelijke privatisering van Schiphol buitenspel. Kamerlid Duijvendak (GroenLinks) sprak cynisch van de 'handjeklap variant' en Duivesteijn (PvdA) noemde het 'klef'.

Duivesteijn vroeg zich af hoe het kabinet Schiphol denkt te privatiseren als niet bekend is wat de verborgen reserves, de grondbezittingen en de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven zijn.