Omstreden Franse wet geschrapt

Franse scholen zijn niet langer wettelijk verplicht te onderwijzen dat de Franse overheersing in de voormalige koloniën een positief effect heeft gehad, met name in Noord-Afrika.

President Chirac heeft gisteren besloten de positieve benadering van de koloniale erfenis te schrappen uit een wet die in februari vorig jaar door het parlement is aangenomen. Zo komt hij tegemoet aan protesten van onderwijzers en historici, de Algerijnse regering en anti-discriminatieorganisaties.

Vorig najaar vroeg de oppositionele Parti Socialiste om afschaffing van het wetsartikel. Maar regeringspartij UMP bleef achter de positieve waardering van de koloniale erfenis staan. Deze zou een tegenwicht bieden tegen een wet uit 2001, die de Franse slavenhandel tot misdaad tegen de menselijkheid verklaart.

Begin deze maand bleek al dat Chirac er anders over denkt dan de UMP. Hij kondigde aan dat de wet over het kolonialisme zou worden 'herschreven', en tegelijk dat er een vaste herdenkingsdag komt voor de slavenhandel, de slavernij en de afschaffing ervan. Mogelijk op 10 mei, de datum van de invoering van de wet uit 2001.

Chirac vroeg de voorzitter van het parlement, Jean-Louis Debré, een voorstel te doen om af te komen van de wetstekst zonder nieuwe felle debatten in het parlement op gang te brengen. Gisteren suggereerde Debré dat de regering het Constitutionele Hof vraagt om de omstreden passage uit de wet te 'deklasseren' tot gewone regeling. Deze kan de regering vervolgens per decreet afschaffen, zonder het parlement te raadplegen.