Internet Voorkeur

Natuurijs. Internet zou het ideale hulpmiddel moeten zijn voor de speurtocht naar betrouwbaar natuurijs. Maar het valt tegen - mogelijk omdat er gewoon nog heel weinig betrouwbaar natuurijs is. Meldingen over natuurijs hoor je het liefst van de echte liefhebbers - een prachtig voorbeeld van wat op internet user generated content heet. Mannen die vrij nemen zodra het kwik richting min vijf zakt, geven na afloop hun informate door via het web. Ze gaan kijken in Ankeveen of er al andere idioten het ijs op durven en rijden desnoods door naar Friesland. Niet voor niets beginnen veel serieuze websites over natuurijs met waarschuwingen en tips over veiligheid. Er zijn inderdaad forums met meldingen van natuurijs (bij Sneek!), met foto's. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op de schaats.pagina, een dochter van de startpagina, met op het forum een aantal meldingen. Ook bij de Stichting veilig natuurijsverkeer kunnen schaatsers hun tips doorgeven. Maar het zijn kleine hoekjes en de meeste meldingen zijn een halve of een hele dag oud. Grote websites als die van de schaatsbond of de ijssponsor Unox worden pas nuttig als er echt veel ijs ligt en je wilt weten waar je een toertocht kan rijden.

Orson Welles. Hans Beerekamp, tv-recensent en ex-filmredacteur van NRC Handelsblad, beantwoordt vragen over film en televisie in zijn rubriek op www.nrc.nl/vragenoverfilm. Deze week een vraag over een film met Orson Welles: 'Als kind heb ik na de oorlog in Rome, in een oude villa met een zeer grote tuin - welhaast een park - gewoond. In de straat tegenover ons huis bevond zich Cinecittà, dat - tussen 1947 en 1950 - voor een filmopname van onze tuin gebruik heeft gemaakt. Belangrijk acteur in die film was Orson Welles. Ik herinner me van de voor mij buitengemeen spannende opnamen, die vaak tot laat in de avond duurden, zodat ik ze maar voor een deel heb meegemaakt, maar enkele momenten. Zoals dat iemand met een tuinslang 'regen' stond te produceren.' Lees online om welke film het gaat. 14122002. Oudehaske. De kopgroep van de marathon op natuurijs. Foto Karel Zwaneveld. Zwaneveld, Karel

www.xs4all.nl/~heuzen/

www.natuurijsschaatsen.nl

www.knsb.nl

schaats.pagina.nl