Communisme is nu veroordeeld

Zestien jaar na de val van de Berlijnse Muur is het officieel: het communisme is veroordeeld. Tenminste, 'de misdaden die zijn begaan door totalitaire communistische regimes'. Het parlement van de Raad van Europa, een organisatie van 46 landen, heeft een resolutie met die strekking aan genomen.

Daar ging een emotioneel debat aan vooraf op basis van een rapport van zes pagina's over de wandaden van de communisten: 20 miljoen doden in de Sovjet-Unie, 65 miljoen in China etc.

De socialisten hadden twijfels. 'Zes pagina's', zei de Spanjaard De Puig. 'Hoe kun je zo'n delicaat onderwerp behandelen in zes pagina's?' Als de misdaden van de communisten worden veroordeeld, vroeg hij zich af, is het dan niet alsof ook alle ménsen die geloofden in hun ideeën worden veroordeeld?

Onzin, vond de Hongaar Eörsi. 'Mijn vader was een gelovige. Waarom zou ik mijn vader willen veroordelen?' De Estse Katrin Saks was zélf lid van de communistische partij en maakte van de gelegenheid gebruik haar excuses aan te bieden. 'Maar het is toch niet zo dat we nu ook iemand als Angela Merkel veroordelen?' (De bondskanselier uit Oost-Duitsland was lid van de communistische jeugdbeweging FDJ).

Zo dachten de meeste Oost-Europeanen erover, tot woede van een Griekse communiste: 'U kunt de regering in uw land veranderen. Maar niet het woord communisme gelijkstellen aan misdadig'. Communisten die tegen de Griekse dictatuur vochten zijn naar concentratiekampen gestuurd op'dezelfde eilanden waar u nu met vakantie gaat.'

'Ach', reageerde de Rus Zjirinovski, 'waar maakt u zich druk over? In Griekenland hebben jullie maar even een dictatuur gehad. Ik vind het juist een veel te slappe tekst'. Tegen een communistische landgenoot riep hij: 'U moet naar het strafhof in Den Haag!' Terwijl de voorzitter hem tot de orde riep, begonnen Oost-Europese journalisten in de perszaal te lachen en te klappen.