Bureau voor jeugdhulp in elke buurt

Zeven Nederlandse gemeenten, waaronder Rotterdam, Eindhoven, Almelo en Almere, willen in elke wijk een 'centrum voor jeugd en gezin' waar alle ouders altijd direct advies kunnen krijgen over opvoeding.

Ook moeten deskundigen in de wijk, zoals schoolartsen of wijkagenten, structureel op die plek bij elkaar komen om zorgen over bepaalde gezinnen te bespreken.

De gemeenten presenteerden vanmiddag in Eindhoven hun plannen in een manifest. Ze roepen het kabinet op geld vrij te maken voor de tijdige en betere begeleiding van kinderen die verwaarloosd of mishandeld worden of lijken te worden. Ook willen ze dat het geld voor tehuizen voor jeugdzorg en de Bureaus Jeugdzorg, dat nu via de provincies wordt verdeeld, naar de gemeenten gaat.

Gemeentelijke instellingen staan dan dichter bij de kinderen en gezinnen en kunnen het geld effectiever besteden, vinden ze. Een aparte wethouder voor jeugdzorg zou verantwoordelijk zijn voor dit beleid in die gemeente. Nu is, als het kind ernstig wordt mishandeld of zelfs overlijdt, vaak onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is.

De jeugdzorg is, vinden de gemeenten, te versnipperd en verkokerd. Jeugdhulpverleners werken onvoldoende samen waardoor ernstige problemen in gezinnen veel te lang kunnen voortduren, soms met dramatische afloop. Gemiddeld overlijden jaarlijks 50 tot 80 kinderen aan de gevolgen van mishandeling.

Wethouder L. Geluk van Rotterdam vergeleek het aantal instellingen dat zich in een gemeente met kinderen en ouders bezig houdt met een 'ontplofte confettifabriek'. Als mishandeling wel gesignaleerd wordt, duurt het te lang voordat extra hulp op gang komt door wachtlijsten en bureaucratie. Door ouders tijdig en dicht bij huis passende ondersteuning te bieden, kan ellende worden voorkomen.

Steven van Eijck, een belangrijk adviseur van het kabinet op het gebied van jeugdbeleid, is groot voorstander van de 'centra voor jeugd en gezin' die de gemeenten willen. Hij wil dat de centra in heel Nederland komen. Hij zal komende maand het kabinet adviseren daar geld voor beschikbaar te stellen. Hij denkt ook dat het geld voor jeugdzorg op termijn naar de gemeenten kan, zoals de gemeenten voorstellen, maar onderstreept dat dat gefaseerd moet gebeuren. 'De gemeenten moeten wel klaar zijn om de verantwoordelijkheden over te nemen.'

    • Sheila Kamerman