Advies om zwarte werkster te witten

Zwart werk in en om huis, zoals van werksters en tuinmannen, behoort binnenkort waarschijnlijk tot het verleden. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) presenteerde de Tweede Kamer vanmiddag een advies voor een fiscaal stelsel waarin de 'markt voor persoonlijke dienstverlening' wordt ontdaan van zijn illegale karakter.

In het voorstel van de RWI, een samenwerkingsorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten, mogen opdrachtgevers voortaan in overleg met personeel dat losse arbeid verricht de hoogte van de beloning en de financiële afwikkeling regelen. Tot een bedrag van 500 euro per maand hoeft daarover geen belasting te worden betaald. De RWI wil dit werk 'zoveel mogelijk een plaats geven op de formele, legale arbeidsmarkt', zo staat in het advies. De raad kwam ook met een fiscale variant, waarbij de opdrachtgever de premies kan aftrekken en de opdrachtnemer wel belasting en sociale premies betaalt.

De RWI heeft zijn advies, Huis houden op de markt, vandaag aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. De Tweede Kamer had de RWI in september gevraagd met een alternatief te komen voor de 'witte-werksterregeling', omdat die in de praktijk nooit goed heeft gefunctioneerd. De Kamer moet nog goedkeuring verlenen aan het voorstel. Vooruitlopend daarop zegt een woordvoerder van de RWI 'goede hoop' te hebben dat het advies wordt overgenomen, 'want het wordt gedragen door alle partijen in de RWI'.

Om fraude te voorkomen, stelt de RWI voor de opdrachtgever te verplichten één keer per jaar aan de fiscus op te geven welke beloning voor de persoonlijke dienstverlening is betaald.

De RWI wil verder bijstandsgerechtigden de mogelijkheid bieden om met behoud van hun uitkering 'persoonlijke diensten' te verrichten. Echter, zolang ze ook een uitkering hebben, blijven ze verplicht om te solliciteren.