Rechter: premies voor expats prima

De nieuwe zorgverzekeringspremies die Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben aangeboden aan in Spanje wonende Nederlanders zijn aanvaardbaar. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vandaag besloten.

In Spanje wonende Nederlanders die voorheen particulier verzekerd waren, hadden een kort geding aangespannen tegen drie verzekeringsmaatschappijen. Zij eisten voortzetting van hun verzekering onder de oude voorwaarden, en met vergelijkbare prijzen. De rechter heeft deze eisen afgewezen.

Vanaf 1 januari moeten in het buitenland wonende Nederlanders op grond van de nieuwe Zorgverzekeringswet verplicht premies aan Nederland afdragen, en mogen ze in ruil daarvoor gebruik maken van de staatszorg van hun land. Daarnaast kunnen zij bij Nederlandse verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten voor extra zorg bij particuliere instellingen.

Dit leidde tot protest van expats. De partijen in het kort geding willen geen gebruik maken van de Spaanse staatszorg die in hun ogen overbelast is. Tegelijk vinden zij de prijs voor de aanvullende verzekeringen te hoog.

Volgens de rechter waren de premies hoger, en de aanbiedingen nog niet “volkomen duidelijk“. Maar, zo oordeelde hij, die veranderingen zijn niet in “klaarblijkelijke strijd met redelijkheid en billijkheid“. Hij onderstreepte dat zijn toetsing beperkt was.

De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het buitenland laat weten “ongelukkig“ te zijn met de uitspraak. Veel expats die niet onder de staatszorg willen vallen, vinden het onterecht dat ze daarvoor wel moeten betalen via de premies.