Musea krijgen landelijke database gestolen werk

Den Haag, 25 jan. De Koninklijke Bibliotheek (KB) ontwikkelt een landelijke database voor de registratie van kunstdiefstal en incidenten bij erfgoedinstellingen. De KB presenteerde gisteren een website waar erfgoedinstellingen kunnen inloggen en hun incidenten kunnen registreren. Tot eind februari 2006 zal de website als proefproject fungeren, om daarna landelijk beschikbaar te worden. Musea, bibliotheken en archieven hebben behoefte om diefstal, maar ook (pogingen tot) beschadiging, brand of waterschade van hun collecties, centraal te registreren en te analyseren. Andere erfgoedinstellingen kunnen dan gebruik maken van deze ervaringen bij het voorkomen van nieuwe incidenten en het beperken van schade. De database wordt ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging en wordt gesubsidiëerd door het Ministerie van OCW.