Meer verplichte wiskunde op vwo

Het vak wiskunde in de bovenbouw van het vwo krijgt meer uren dan gepland. Leerlingen met het eindexamenprofiel Natuur & Techniek hebben vanaf augustus 2007 verplicht 600 uur wiskunde. De extra uren gaan ten koste van vrije keuzevakken van de scholieren.

Dit is minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) gisteren overeengekomen met de Tweede Kamer, tijdens een debat over herziening van de Tweede Fase in de bovenbouw van havo en vwo. Van der Hoeven wilde de verplichte wiskunde voor het vwo-profiel terugbrengen van de huidige 760 uur naar 520 uur. Dit tot ongenoegen van hogescholen, universiteiten en politieke partijen. Ook bètastudenten keerden zich onlangs met hun actie www.lievemaria.nl tegen de voorgenomen verlichting. Nu al komen ze op de universiteit in de problemen door onvoldoende wiskundekennis, zeggen de studenten.

Voor scholieren die een bètastudie willen gaan doen, komen er twee nieuwe vakken. Het algemene bètavak Natuur, Leven en Techniek en het verdiepende vak wiskunde D zullen vanaf augustus 2007 als proef worden aangeboden. De Kamer is sceptisch over de haalbaarheid van dit voornemen, volgens veel partijen kost het meer tijd om beide vakken te ontwikkelen. Van der Hoeven wil dat het definitieve programma van de nieuwe bètavakken in 2010, na één cyclus van drie jaar, gereed is.

Van der Hoeven gaf geen gehoor aan de wens van de Kamer om wiskunde te verplichten voor het havo-profiel Economie & Maatschappij. Veel pabo-studenten, die leraar in het basisonderwijs willen worden, hebben dit profiel gevolgd. Hun rekenvaardigheden schieten tekort, blijkt uit onderzoek. Volgens Van der Hoeven is wiskunde op de middelbare school geen garantie voor kunnen rekenen. Bovendien hebben lang niet alle scholieren met dit profiel wiskunde nodig voor hun vervolgopleiding.

Kamerlid Paul Jungbluth van GroenLinks wees op het gevaar van segregatie tussen jongens en meisjes. Volgens hem ontkent de politiek ten onrechte dat er een intellectuele hiërarchie is binnen de vier examenprofielen. Bij het zwaarste natuurprofiel zitten 90 procent jongens, bij het lichtste cultuurprofiel 85 procent meisjes. Die meisjes zijn kansloos op de arbeidsmarkt, aldus Jungbluth, die een vergelijking trok met de vroegere huishoudschool. Jungbluth: “Dit zou in historisch perspectief wel eens het belangrijkste aspect van de Tweede Fase kunnen worden.“ Van der Hoeven toonde zich ongelukkig met deze analyse. Kamervoorzitter Weisglas weigerde om andere Kamerleden op Jungbluth te laten reageren. Wijst u daarmee mijn invalshoek af, wilde het Kamerlid weten. Nee hoor, zei Weisglas, ,,Ik heb gewoon zin om te gaan eten.“ Mild protest van andere Kamerleden kon de voorzitter niet vermurwen.