Kamerfracties in de fout met budgetten

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben fouten gemaakt bij de besteding van hun budgetten in 2004. Zo is er door de LPF een verkeersboete betaald met fractiegeld, is er een cadeau van de CDA-fractie aan de premier (een Harry Potter-poster die door de hoge auteursrechten 2.000 euro kostte) ten onrechte bij de fractie gedeclareerd en zijn er ten onrechte taxikosten van het budget betaald.

Dat blijkt uit een rapport dat door de auditdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld over de besteding van fractiebudgetten. Het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) besprak het rapport vanmorgen en heeft besloten dat alle verkeerd gedeclareerde bedragen terug betaald moeten worden.

Het CDA heeft verder ten onrechte een mediatraining betaald uit het fractiebudget voor aankomende Kamerleden. Omdat de leden op het moment van de training formeel geen lid waren van de Kamer, mocht dat niet uit het fractiebudget betaald worden. De LPF plaatste een advertentie ter nagedachtenis van Pim Fortuyn en betaalde die uit het budget, terwijl de fractie nog niet eens bestond, vertelt presidiumlid Mariëtte Hamer (PvdA). Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de begrotingen van de Kamer altijd controleert, adviseert om ook een externe accountant naar de begrotingen te laten kijken. De SGP heeft als enige fractie een externe accountant.