“Het kan de kloof dichten'

Kan de burger mede de agenda van de Tweede Kamer bepalen? Het debat hierover loopt uit op een impasse. De helft van de Kamer heeft grote bezwaren. De PvdA is voor.

Foto Roel Rozenburg
Foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Niesco Dubbelboer, Kamerlid voor de PvdA en indiener van de motie die ten grondslag ligt aan het burgerinitiatief, vindt het “jammer“. Een gelegenheidscoalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP dreigt een aantal essentiële kanten van het burgerinitiatief te amenderen. “Ik dacht dat we de rituelen in de Kamer een beetje wilden laten toetsen door de burger, dat is toch prima“, verzucht Dubbelboer.

Waarom moet het burgerinitiatief er komen?

“Het vergroot de toegankelijkheid en de ontvankelijkheid van de democratie. Als de burger vindt dat de Kamer verzuimt ergens over te spreken, kan dat alsnog op de agenda van het parlement gezet worden. Het is niet dé oplossing van de kloof tussen burger en politiek, maar wel een stapje om die kloof te dichten.“

Bent u blij met de uitwerking van Kamervoorzitter Weisglas van uw motie?

“Ja, daar kan ik me goed in vinden. Ik wilde eerst een nog lagere drempel, zodat 1.500 handtekeningen al voldoende zouden zijn voor een initiatief, maar de 15.000 die nu in het voorstel staan vind ik acceptabel. Het is een experiment dat we de komende twee jaar maar eens moeten aangaan. Als blijkt dat de initiatieven gedomineerd gaan worden door bijvoorbeeld lobbyclubs, kunnen we er dan altijd nog mee ophouden. Maar voor hetzelfde geld werkt het wel.“

Wat vindt u van de voorstellen die de critici van het initiatief nu hebben gedaan?

“Dat is echt koudwatervrees van die partijen, ik begrijp daar niks van. Ze verhogen de drempel naar 40.000 handtekeningen, de leeftijd waarop mensen mogen deelnemen aan een initiatief naar 18 jaar. Ik wil zo graag dat iedereen in de gelegenheid is om onderwerpen te agenderen.“

En het voorstel om alleen onderwerpen op de agenda te mogen zetten die minimaal twee jaar niet aan de orde zijn geweest in de Kamer?

“Echt heel slecht. In het voorstel van Weisglas was al een termijn van een jaar opgenomen om te voorkomen dat de Kamer keer op keer over dezelfde onderwerpen vergadert. Als je daar twee jaar van maakt, sluit je een heleboel initiatieven uit.“

Bent u nog steeds voor het burgerinitiatief als alle aanpassingen van CDA en VVD het halen?

“Ja, het is een experiment en ik wil het hoe dan ook doorzetten, ook als het wordt aangepast. Maar ik doe echt een beroep op de critici om normaal te blijven denken en het in perspectief te blijven zien.“

    • Egbert Kalse