“Het is te bureaucratisch'

Het CDA leidt het verzet tegen het burgerinitiatief. Het is te bureaucratisch en voegt weinig toe aan de mogelijkheden om de kloof te dichten, zegt Liesbeth Spies (CDA).

Foto Roel Rozenburg DENHAAG:MEI2002 CDA_kamerlid Liesbeth Spies FOTO TWEEDE CAMERA Rozenburg, Roel

Kamerlid Liesbeth Spies (CDA) vindt het eigenlijk een overbodig voorstel. Het burgerinitiatief, dat vandaag en morgen in de Kamer wordt besproken, kan op zijn best de burger wat meer bij de politiek betrekken, maar de risico's zijn groot. “Laten we in elk geval in het voorstel vastleggen dat het om een experiment gaat“, zegt Spies.

Is het CDA principieel tegen een burgerinitiatief?

“Nee, niet principieel. Het initiatief past binnen de representatieve democratie. Het is dus een democratisch voorstel, want de verantwoordelijkheid blijft bij de organen waar die nu ook ligt, in dit geval de Tweede Kamer.“

Wat is er eigenlijk goed aan een burgerinitiatief?

“Het zou, als je het positief bekijkt, het contact tussen burger en politiek kunnen intensiveren. Maar we hebben nu al de mogelijkheid voor burgers om iedere dinsdag een petitie aan te bieden, daar heb je geen handtekeningen van wie dan ook voor nodig. En we hebben de telefoon, e-mail en legio andere mogelijkheden. Ik ben naast Kamerlid ook moeder en sta iedere ochtend op het schoolplein. Wat ik daar allemaal mee krijg aan onderwerpen. Daar voegt een burgerinitiatief niets aan toe.“

Er ligt nu toch een voorstel voor, en dat wilt u aangepast hebben.

“Klopt, er zitten wat rare kanten aan het voorstel. Zo wordt er een andere leeftijdsgrens gehanteerd dan in de kieswet. Iemand die zestien is mag een initiatief indienen. Wij willen dat dat naar achttien jaar gaat. Kamervoorzitter Weisglas zegt dat je verstandiger moet zijn om te stemmen dan om een initiatief in te dienen. Dat is kul.“

U wilt ook het aantal handtekeningen verhogen van 15.000 naar 40.000. Is dat niet te moeilijk?

“Dat moet blijken. Maar die grens van 40.000 handtekeningen sluit aan bij de grens die is ingebouwd in de tijdelijke referendumwet. Ook willen we niet dat onderwerpen die recent in de Kamer zijn behandeld weer door burgers op de agenda gezet kunnen worden. We willen daarom dat er minimaal twee jaar niet over een onderwerp gesproken voordat het voor een initiatief in aanmerking komt.“

Als uw wijzigingsvoorstellen worden gehonoreerd, stemt u dan voor het initiatief?

“Dat weet ik nog niet. We willen eerst het huidige voorstel verbeteren en we hebben vragen over nut en noodzaak van het hele voorstel, daar moet ook een overtuigend antwoord op komen. Het blijft natuurlijk een bureaucratisering van het contact tussen burger en politiek.“