Geheime rapporten toch naar Kamer

Minister Kamp (Defensie, VVD) stelt twee geheime rapporten van de inlichtingendienst MIVD over het zuiden van Afghanistan toch ter beschikking van de fractiespecialisten van de Tweede Kamer.

Dat heeft de minister vanmorgen in een brief aan de Kamer laten weten. Gisteren leidde een weigering van de minister om het rapport van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over de veiligheidssituatie in de provincie Uruzgan ter inzage te geven aan de specialisten nog tot afwijzende reacties van vrijwel de gehele Tweede Kamer. Kamp wilde toen nog alleen de fractievoorzitters, die gezamenlijk in de vertrouwelijke commissie voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten zitten, inzage geven in de rapporten. Aanvankelijk wilde Kamp helemaal geen inzage geven.

PvdA-fractieleider Bos dreigde ermee dat hij om deze reden een mogelijke missie van Nederlandse troepen naar Afghanistan niet in behandeling zou nemen. De fractiespecialisten moeten immers het woord voeren en hebben volgens Bos alle beschikbare informatie nodig. Zonder de steun van de PvdA is het twijfelachtig of er een meerderheid in de Kamer komt voor het kabinetsvoorstel om Nederlandse militairen naar Uruzgan te sturen. Bos' collega Verhagen (CDA) zei gisteren dat de commissie van fractievoorzitters bovendien niet is bedoeld voor inhoudelijke afwegingen, maar om de werkwijze van inlichtingendiensten te controleren.

De commissie zou morgen een verzoek om inzage aan Kamp doen, maar dat is de minister nu voor. Overigens krijgen de Kamerleden geen inzage in gegevens die buitenlandse inlichtingendiensten hebben aangeleverd, schrijft Kamp.

Het debat over Afghanistan staat gepland voor volgende week donderdag. Het kabinet wil 1.200 tot 1.400 militairen naar de gevaarlijke provincie Uruzgan sturen. Onduidelijk is nog of een meerderheid in de Tweede Kamer hier ook voor is. De VVD is in ieder geval voor de missie, regeringspartner D66 is tegen. CDA en PvdA stellen voorwaarden aan een eventuele missie en laten hun standpunt van de debatten afhangen.

De PvdA wil dat het kabinet de wensen van de Kamer stipt naleeft. Bovendien vraagt de PvdA de mogelijkheid van daadwerkelijke wederopbouw in Uruzgan en een rigoureuze afscherming van de ISAF-operatie van de op terroristenjacht gebaseerde operatie Enduring Freedom.

Uit de rapporten blijkt volgens een eerdere brief van Kamp dat er in Zuid-Afghanistan “sprake is van een instabiele en onveilige situatie, voornamelijk door het optreden van de Talibaan en aanverwante groeperingen“. Ook zijn er in Uruzgan “spanningen tussen en binnen etnische groeperingen, gebrekkige overheidscontrole, een grote mate van corruptie, drugsproductie en criminaliteit“.

Afghanistan: pagina 3