Doe niet minachtend over `anderhalfverdiener`

Het is jammer dat Opinie & Debat bij het artikel van Heleen Mees, anders dan gebruikelijk, niet wat meer personalia van de schrijfster heeft gegeven. Ik denk dat veel lezers wel hadden willen weten of mevrouw Mees gehuwd is en of zij kinderen heeft, en hoe oud die dan wel zouden zijn. Bij haar gedrevenheid voor de inzet van vrouwen in het arbeidsproces en vooral voor hun posities aan `de top`, doet zij namelijk groot onrecht aan de gezinnen van wat zij `anderhalfverdieners met een traditioneel rolpatroon` noemt. Ik zie niet in waarom daar zo minachtend mee wordt gedaan. Uit haar ervaring in Amerika moet mevrouw Mees toch weten dat de vrouw (de man trouwens ook) in die in te hoge mate geliberaliseerde samenleving keihard moet werken om de uit de hand gelopen kosten van onderwijs, medische voorzieningen en huisvesting te kunnen betalen. Ze gaat er daarbij van uit dat onze westerse samenleving door een autonome economische groei de inhaalmanoeuvre waar Aziatische landen mee bezig zijn vóór kunnen blijven. Zij vergeet te vermelden dat die groei in de VS alleen maar mogelijk is en blijft zolang deze donorlanden bereid blijven de door begrotingstekorten en consumentisme gevoede Amerikaanse economie te financieren. Het pleit voor onze westerse - Europese - wijsheid, dat wij proberen ons door het Amerikaanse welvaartsdenken niet te laten meeslepen en dat wij het onze `anderhalfverdieners`, die de rest van hun tijd in de praktijk vrijwel uitsluitend besteden aan de opvoeding van hun kinderen en aan vrijwilligerswerk, mogelijk maken hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

    • J.M.A. van der Werff Rotterdam